Hur fungerar det?

FELDENKRAISMETODEN

Heter så för att mannen som utvecklade denna metod hette Moshe Feldenkrais. Det är kanske svårt att lägga på minnet...Men det är enklare att berätta varför du skulle må bra av denna metod:

 • En  lektion ska aldrig  kännas obehaglig, du får lära dig att hitta  och följa det som känns bra för dig.
 • Du bestämmer alltid själv hur lite eller mycket du gör, ibland kan det till och med räcka med att tänka dig att du gör rörelsen för att förändra den!
 • Du har vanliga kläder på dig, inget ombyte behövs!
 • Du gör inte lektionerna som ett mål i sig, utan använder dem som ett verktyg för att förbättra det du redan gör!

Feldenkrais® räknas som skattefri förmån för arbetsgivare av skatteverket!


Två olika sätt att använda metoden:

GRUPPVIS

Hur?  Alla lektioner har alltid en början och ett slut, de är fristående, så du kan delta i en enstaka lektion, men det ger mer om du är med flera gånger. Du ligger oftast på en matta på golvet, men du kan också sitta på en stol och ibland är det stående/ gående lektioner! Alla är välkomna, oavsett tidigare erfarenheter av metoden!  Inga förkunskaper behövs.


När? För att du är nyfiken på metoden eller är nyfiken på dig själv. Om du behöver hjälp att utvecklas eller förbättra något hos dig själv. När du vill förändra inställning till dig själv eller också till andra!


Varför? Du lär dig att lyssna på din kropp. Du bestämmer alltid själv hur mycket du vill göra och hur stor eller liten rörelse som du kan göra med tanke på dina förutsättningar. Du får möjlighet att hitta alternativ till det invanda sätt som du rör dig på eller tänker!


INDIVIDUELLT

Hur? Du ligger på en brits eller sitter på en stol. Under tiden som jag hjälper dig att slappna av och hitta rörelser som känns bra för dig, ökar din medvetenheten om hur du rör dig och hur dina kroppsdelar fungerar tillsammans!


När? Bra speciellt när du är ovan vid metoden, har ont eller svårt att följa muntliga instruktioner som du behöver göra i en grupplektion. Perfekt när du bara behöver vara!!


Varför? För mig har metoden haft en djupare påverkan; via rörelserna i lektionerna nådde jag in till min självbild genom att jag hittade spänningar som hade uppstått på grund av rädslor jag tidigare mött och sen inte kunde bli av med. Jag kom senare underfund med att detta även hade låst mitt sätt att tänka om mig själv.

Så genom rörelserna jag guidar dig till att göra, oavsett om de är i grupp eller individuellt, så finns möjlighet för dig att på egen hand, utan att behöva prata om det ens, förbättra inte bara ditt rörelsemönster utan också ditt tankemönster.  Fiffigt va?!

Vad kan du göra när du har smärta?

Från början finns smärtan där som en signal och har en funktion  som talar om för dig att  du behöver  undvika  rörelse  ett tag för att det finns en  skada/ inflammation.  Den akuta fasen varar bara några dygn beroende på hur allvarlig skadan är.


När själva skadan är läkt ska allt egentligen bara återgå till det normala...Men det är inte alltid det gör det. En anledningen till att det tar längre tid att bli av med smärtan kan vara att man utvecklar ett rörelsemönster som skyddar från smärtan, som i förlängningen ger andra smärtor och obalanser.


Du  har kanske varit tvungen att belasta andra delar mer under tiden du haft ont och på så sätt fått mer ont någon annanstans och eller  så har du en uppfattning om dig själv att du fortfarande inte kan röra dig på det sätt som du gjorde innan skadan.


Låt mig nu beskriva en metod som fokuserar på det som fungerar och hjälper dig att lära dig att utveckla ett mer funktionellt rörelsemönster:

Feldenkrais® är en specialiserad metod för att utveckla inlärningsprocessen hos varje individ genom att använda hjärnans plasticitet. Det går till på följande sätt:


  • Du lär dig att uppfatta dina egna befintliga rörelse sekvenser noggrant: Vad gör jag egentligen? Hur använder jag min kropp?


  • Med metoden lär du dig sen att känna förändring och nå utveckling genom att träna upp och förfina den sensoriska och mentala medvetenheten. Dessa processer kan upplevas omedelbart eller ta lite längre tid.


  • Resultatet du uppnår ger ökad medvetenhet i dina rörelser som ger både fysisk, mental och emotionell större rörlighet.


Smärtsamma rörelser ändras till funktionella rörelser. Detta innebär att om du tidigare blev hindrad att göra en rörelse på grund av smärta, så har du med hjälp av lektionerna hittat ett alternativt sätt att röra dig på.

Feldenkrais®  passar oavsett ålder eller medicinsk status. Den kan vara ett komplement till annan träning och behandlingar.


Eftersom det är en möjlighet att förbättras i alla rörelser så har jag inriktat mig på:

  • de som vill förbättra det de redan gör, såsom stå, gå och springa eller någon fritidsaktivitet
  • de med långvarig smärta
  • att hjälpa till en enklare vardag, med att exempelvis resa sig upp från stolen eller gå säkrare


" Dagen igår blev fantastisk! Var så gott som smärtfri resten av dagen och också under natten. Vilken känsla!! TACK Sofie, skulle inte fått uppleva detta utan din hjälp, som är ovärderlig!" Kvinna som varit med om 2 trafikolyckor